บทความเรื่อง เส้นทางของนักบัญชีมืออาชีพ PSC

บทความเรื่อง เส้นทางของนักบัญชีมืออาชีพ PSC

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read the rest of this entry »

การเตรียมตัวสู่การทำงานวิชาชีพบัญชี

สาขา ACCOUNT PROGRAM จัดอบรมเรื่องการเตรียมตัวสู่การทำงานวิชาชีพบัญชี โดยวิทยากรพิเศษจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ดูรูปทั้งหมดคลิกที่นี่

Read the rest of this entry »

กิจกรรมบริการวิชาชีพทางบัญชีสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดนครอินทร์

กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพทางบัญชีสู่ชุมชน
ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
30 สิงหาคม 2556
โดย อ.จตุพล ไชยแขวง
ดูรูปทั้งหมดคลิกที่นี่

Read the rest of this entry »

กิจกรรมบริการวิชาชีพทางบัญชีสู่ชุมชน ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพทางบัญชีสู่ชุมชน
ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
27 สิงหาคม 2556
โดย อ.รังสรรค์ บุญยัง
ดูรูปทั้งหมดคลิกที่นี่

Read the rest of this entry »